Πολιτική Απορρήτου

Η storeitnow.gr, σας ενημερώνει για την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθεί και το πώς επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας storeitnow.gr δεν είναι υποχρεωτικό να αποκαλύπτουν τα στοιχεία τους. Ζητείται από τους επισκέπτες να παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στην περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα ή/και να λαμβάνουν ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα.

Με την αποστολή των προσωπικών του στοιχείων ο χρήστης συναινεί ανεπιφύλακτα στη χρήση τους από την storeitnow.gr με σκοπό την επικοινωνία για την ολοκλήρωση των παραγγελιών, την ταυτοποίηση, την τιμολόγηση, τη διευκόλυνση των παραδόσεων, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων του καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και τις υπηρεσίες. Όλα τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη που συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας είναι τα απολύτως απαραίτητα.

ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από την storeitnow.gr. Εξαιρέσεις αποτελούν: 1) Tα δεδομένα εκείνα που αφορούν την εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας που διενεργούνται από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας των πληροφοριών 2) Tα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παράδοσης από τις συνεργαζόμενες εταιρείες 3) Στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας (ν.2472/1997) τα στοιχεία που φυλάσσονται από την storeitnow.gr δύνανται να γνωστοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο.

Η storeitnow.gr για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics. Χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google. Η storeitnow.gr συμμορφώνεται με την πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες, ενώ δύναται να χρησιμοποιεί επαναληπτικές προωθητικές ενέργειες με το Google Analytics για διαφήμιση στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης απορρίψει την προσαρμοσμένη διαφήμιση, ενδέχεται να εξακολουθεί να λαμβάνει διαφημιστικό περιεχόμενο. Σε αυτή την περίπτωση, το διαφημιστικό περιεχόμενο απλά δεν θα είναι προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά του. Επίσης, η storeitnow.gr δεν ελέγχει κανέναν από αυτούς τους συνδέσμους εξαίρεσης και δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα ή την ακρίβεια αυτών των μηχανισμών.

Η storeitnow.gr για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy.

Η storeitnow.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα κοινωνικά πρόσθετα που παρέχονται και λειτουργούν από τρίτους όπως το Facebook, το Instagram, το Pinterest κτλ. Οι επισκέπτες μπορούν να στείλουν στο τρίτο μέρος τις πληροφορίες που βλέπουν σε μια συγκεκριμένη σελίδα της storeitnow.gr. Αν οι επισκέπτες δεν είναι συνδεδεμένοι στο λογαριασμό τους στο τρίτο μέρος, τότε το τρίτο μέρος ενδέχεται να μην γνωρίζει την ταυτότητά τους. Αν οι επισκέπτες είναι συνδεδεμένοι στο λογαριασμό τους τότε το τρίτο μέρος μπορεί να συνδέσει πληροφορίες και ενέργειες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις τους με την storeitnow.gr. Η storeitnow.gr δεν έχει καμία ευθύνη για τις ενέργειες αυτές και οι επισκέπτες οφείλουν να ενημερωθούν σχετικά από τις πολιτικές απορρήτου του εκάστοτε τρίτου μέρους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες διατηρούν πρόσβαση στα δεδομένα και έχουν τη δυνατότητα να τα τροποποιήσουν και να προχωρήσουν σε διαγραφή τους. Τα δεδομένα διατηρούνται στην storeitnow.gr μόνο για όσο χρόνο οι χρήστες είναι εγγεγραμμένοι και για όσο χρόνο εκτελούνται συναλλαγές και διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφεί ο χρήστης. Οι χρήστες οφείλουν να διαφυλάσσουν το απόρρητο των δεδομένων τους και να μην προβαίνουν σε αποκαλύψεις σε τρίτους ούτε να παραχωρούν τη χρήση των στοιχείων αυτών σε τρίτους. Συνίσταται η αλλαγή των κωδικών χρήστη (username & password) ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η storeitnow.gr επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη.

Οι χρήστες θα πρέπει να είσαι σίγουροι ότι τα στοιχεία που δίνουν στην storeitnow.gr είναι απολύτως ορθά. Ως εκ τούτου, η storeitnow.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής λανθασμένων προσωπικών στοιχείων. Κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δώσει ο χρήστης θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα στοιχεία δεν παραδίδεται στο χρήστη. Το ίδιο ισχύει και για τη διεύθυνση επικοινωνίας και αποστολής των προϊόντων καθώς και για τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Πρωταρχικός στόχος της storeitnow.gr είναι να αναβαθμίζει συνεχώς την εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών. Για να το πετύχει αυτό και να καλύψει κάθε ανάγκη των επισκεπτών, χρησιμοποιεί στοιχεία τα οποία αφορούν αποκλειστικά τις προτιμήσεις τους κατά τη περιήγησή τους στο storeitnow.gr. Τα Cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον περιηγητή διαδικτύου (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης (Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ιστότοπου. Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα Cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτό επιτρέπει στην storeitnow.gr να λειτουργήσει κατά τρόπο αποδοτικό, να παρακολουθεί τη συμπεριφορά των επισκεπτών και να αναβαθμίζει την υπηρεσία που προσφέρει. Ο ιστότοπος  χρησιμοποιεί Cookies για να παρέχει στους επισκέπτες πληροφορίες και να βελτιστοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού. Υπάρχουν 4 διαφορετικοί τύποι Cookies: 1) Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του ιστότοπου, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι αγορών και την αποθήκευση προϊόντων στη «Λίστα Επιθυμιών». 2) Cookies Προτιμήσεων: Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις του επισκέπτη κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο, ώστε να μπορεί η storeitnow.gr να προτείνει τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες του. 3) Cookies Διαφήμισης: Τα cookies διαφήμισης «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις του επισκέπτη με σκοπό να εμφανίσουν διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά του, ώστε να μην προβάλουν ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα. 4) Cookies Analytics: Δίνουν τη δυνατότητα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των διάφορων λειτουργιών του ιστότοπου, έτσι ώστε να βελτιώνετε συνεχώς η εμπειρία των επισκεπτών.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της storeitnow.gr σε ιστότοπους στο διαδίκτυο. Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπο. Ο ιστότοπος δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη για επαναληπτικές προωθητικές ενέργειες.

Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση cookies από την Google εδώ.

 

Οι χρήστες οφείλουν να διαβάζουν την πολιτική απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό της. Η πολιτική ενδέχεται να αλλάζει περιοδικά χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Loading...